Voor de EO is buitenlandse en Nederlandse natuur een speerpunt in de programmering. De Noordzee is een uniek natuurgebied dichtbij, maar voor de gemiddelde kijker nog vol onontdekte wonderen. De Wilde Noordzee is dan ook een waardevolle aanvulling op de programmering van de EO.

Het ministerie van LNV steunt De Wilde Noordzee, omdat het past binnen het kader van haar beleid: werken aan een gezonde en natuurlijke Noordzee door middel van bescherming en herstel van natuur, en verduurzaming van het gebruik. Dit zijn onderwerpen waar de meeste Nederlanders vaak geen scherp beeld van hebben en deze worden zichtbaar gemaakt in De Wilde Noordzee.

Windenergie op zee draagt bij aan het realiseren van duurzame energie. Tegelijkertijd hebben windparken op zee ecologische effecten. Het Wind op zee ecologisch programma Wozep doet onderzoek om de kennis over die effecten op beschermde soorten vogels, vleermuizen, zeezoogdieren en hun leefomgeving te vergroten. Met De Wilde Noordzee deelt Wozep de fascinatie voor de verrassende onderwaterwereld. Wozep wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

TenneT brengt de op zee opgewekte elektriciteit naar land. Daarbij houden wij rekening met de natuur en treffen wij maatregelen om de natuurwaarden te behouden of zelfs te verbeteren. De Wilde Noordzee laat zien dat in de windgebieden nieuwe natuur ontstaat. Dit draagt bij aan de kennis en bewustwording van het onderwaterleven. Daarom steunt TenneT De Wilde Noordzee.

Onze Noordzeenatuur is prachtig én heeft de potentie om weer robuust te worden. Door de natuur een duwtje te geven en haar vervolgens zelf het werk te laten doen, werkt ARK Natuurontwikkeling aan rewilding op zee. ARK probeert (bijna) verdwenen soorten als de vleet terug te brengen en schelpdierriffen te herstellen. Met beelden uit de Wilde Noordzee zet ARK haar verhaal kracht bij.

De Noordzee betekent voor 470.000 Nederlandse zeesportvissers een aangename vorm van ontspanning en toegang tot verse, zelfgevangen vis. Sportvissers beseffen daarom als geen ander hoe prachtig de Noordzee is. Sportvisserij Nederland vindt het belangrijk om dat inzicht te delen. Dat kan het beste door de schoonheid en kwetsbaarheid van de Noordzeenatuur voor iedereen in beeld te brengen. Dit vergroot het draagvlak voor een verantwoord gebruik en betere bescherming van onze Noordzee.

De Wilde Noordzee is een heel mooi initiatief om de enorme (bio)diversiteit van de Noordzee te laten zien. Voor Ørsted in Nederland is de Noordzee dé plek om met windturbines op zee elektriciteit op te wekken voor vele huishoudens en bedrijven, die wij daarmee kunnen voorzien van duurzame energie. Dat combineren wij met mooie en belangrijke initiatieven voor de natuur, die zij graag aan een breed publiek laten zien.

Stichting De Noordzee ondersteunt De Wilde Noordzee omdat het zijn missie ondersteunt: een bloeiende, duurzame Noordzee voor mens en natuur. Een zee met een goed functionerend ecosysteem dat invloeden van buitenaf veerkrachtig opvangt. Dit alles zodat ook onze kinderen en de generaties erna van de Noordzee en haar natuur kunnen genieten.

De Noordzee is al ruim een eeuw een belangrijk werkgebied van Boskalis. Om die reden zetten we ons in voor een schone Nederlandse kust door middel van de Boskalis Beach Cleanup Tour van Stichting De Noordzee. We steunen De Wilde Noordzee omdat daarmee het rijke onderwaterleven op een bijzondere manier in beeld wordt gebracht en daarmee tastbaar wordt gemaakt waarom we zuinig moeten zijn op de Noordzee en haar kustgebieden.

De Wilde Noordzee sluit thematisch aan bij het beleid van het Gieskes- Strijbis Fonds, waar binnen het Thema Natuur & Milieu onder andere de Noordzee centraal staat. Door ondersteuning van dit project denkt het Gieskes-Strijbis Fonds dat een groot publiek bereikt wordt. Dat publiek ziet niet alleen al het moois wat de Noordzee brengt maar wordt zich ook bewust van de uitdagingen die de zee ondervindt.

De Noordzee is ons grootste “vergeten” natuurgebied. Het is een onvervangbaar leefgebied voor tientallen soorten zee- en kustvogels. Zoals jan-van-gent, drieteenmeeuw, grote jager, alk, zeekoet, papegaaiduiker, eidereend en grote stern. Dat willen wij als Vogelbescherming Nederland graag onder de aandacht brengen van het grote publiek én onze bestuurders. Het ecosysteem van de Noordzee verdient onze bescherming!

Als Provincie Zeeland vinden we het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen genieten van de prachtige natuur om ons heen. Nationaal Park Oosterschelde is de kraamkamer van de Noordzee en daarom heel belangrijk voor tal van plant- en diersoorten die er leven. De Wilde Noordzee ontsluit deze fascinerende onderwaterwereld voor een groot publiek. Die beelden zijn van grote waarde voor ons. Ze laten zien dat het grootste Nationale Park van Nederland een dynamische wereld is van wind, water, slikken en schorren.